เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด

ศูนย์ กลางการซื้อขายผลิตผลทางการเกษตร ที่ทันสมัยด้วยระบบ E-Commerce ให้บริการแบบครบวงจรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมระดับภูมิภาคในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนากระบวนการผลิตเทคนิควิชาการการถ่ายทอดความรู้สร้างมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรอีกทั้งยังเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยความพร้อมด้าน สาธารณูปโภค(OneStopService)การให้บริการเทคโนโลยีอันทันสมัยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทำให้ศูนย์แสดงสินค้าเกษตรภาคเหนือเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเกษตรยุคใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการให้สถาบันเกษตรกรเกษตรกรและผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน

หอมขุนเขา ภายใต้การดูแล ของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด (หรือที่รู้จักกัน ใน ชื่อ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)

ภารกิจหลัก รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผักสดและผลไม้สด จากเกษตรกร, สหกรณ์,สถาบันเกษตรกรต่างๆ พื้นที่เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

แบรนด์ ภายใต้การดำเนินงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด

ผลิตเพื่อจำหน่ายกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นของ Northern Farmer เกิดจากโครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกรไม่ผ่านคนกลาง รวมทั้งต้องการดูแลควบคุมผักและผลไม้ให้เป็นพืชปลอดภัย อย่างแท้จริง ดังนั้นในภาคเหนือ จึงได้เลือกให้ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งรวบรวม ผลผลิต จากเกษตรกร,สหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรต่างๆ ตามดอยและพื้นที่ต่างๆ เพื่อ คัด,ตัดแต่ง,บรรจุ ให้ได้มาตรฐาน และส่งให้กับ บิ๊กซี ใน แบรนด์ Northern Farmer

จำหน่ายสินค้าระบบออนไลน์

จุดเริ่มต้น ของ หอมขุนเขา เกิดจากวิกฤติการระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลผลิตของเกษตรกรยังคงออกสู่ตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องในปริมาณเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิม ซึ่ง สวนทางกับสั่งซื้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความยากต่อการใช้ชีวิตในการซื้อและขายสินค้า
สิ่งเหล่านี้ที่พวกเราชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้เป็นแรงในการผลักดัน ในการเพิ่มช่องทางการตลาดในระบบ onlineให้กับสินค้าเกษตร การนำสินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ส่งต่อให้กับ ผู้บริโภค จึงเป็นที่มา ของ “หอมขุนเขา” พวกเราเรียก กันว่า appท้องถิ่น

หอมขุนเขา
หอม การรับรู้จากประสาทสัมผัส 1 ใน 5 ของมนุษย์ “กลิ่นเป็นการกระตุ้นอารมณ์ของมนุษย์ได้ดีที่สุด”
ขุนเขา แหล่งที่มาของผลผลิตสินค้าเกษตรของพวกเรา
หอมขุนเขา เป็นการ สัมผัสผลผลิตทางการเกษตร ด้วยจิตนาการและจดจำพวกเราด้วยความคิด

Shopping Cart

Slide
บริการให้เช่าห้องเย็น

รายวัน 350 บาท
รายเดือน 10,000 บาท

ขนาด 4*5*4 ตร.ม (กว้าง*ยาว*สูง)
ไม่เกิน 10 ตัน
มีพาเลทโครงเหล็กและพาเลทพลาสติกให้บริการ

This will close in 0 seconds

Slide
บริการให้เช่าห้องประชุม

รายวัน 1,000 บาท

This will close in 0 seconds

X